Diplomové práce

STUDENTSKÝ KAMPUS

Krákorová Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studentský kampus jako všestranný komplex, pro začlenění rozvíjející se lokality do městské struktury. Hlavní náplní projektu tvoří bydlení pro studenty lanškrounských středních škol nabízející další důležité funkce pro společenský a kulturní život nejen studentů, tedy s možností využívání pro obyvatele či návštěvníky města. Důležitými aspekty návrhu jsou např. prostory funkce výchovně vzdělávací, jako studovna, či plochy a prostory zájmové a rekreační. Soubor budov reagující na stávající objekty v území a jejich spektrum měřítek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.