Ze života FA

Pasování diplomantů

Slavnostní pasování diplomantů a vernisáž diplomových prací se konala ve středu 8. června v 18.00 na nádvoří fakulty. Touto již tradiční a oblíbenou akcí jsme se rozloučili s našimi diplomantkami a diplomanty a oslavili zakončení jejich studia na FA ČVUT. Do světa jsme vypustili 72 nových architektů, 12 designerů a 8 krajinářských architektů.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.