Závěrečné práce

SOUBOR MRAKODRAPŮ V KYJEVĚ

Smolyaninova Anastasiya

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh polyfunkčního komplexu výškových staveb v Kyjevě v ulici Mykilskoslobidska. Nově vzniklý komplex by měl řešit problémy s malým množstvím pracovních míst na levém břehu Kyjeva, které způsobuje zácpy dněprovských mostů, spolupůsobit se stavbou výstavního centra na vedlejším pozemku a vytvářet kvalitní veřejný prostor v blízkosti nábřeží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.