Ze života FA

Cena Břetislava Štorma 2023

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 22. června v pražské usedlosti Kotlářka. Vítězkami 15. ročníku se staly Eliška Houdová a Jitka Zemanová s projektem obnovy chaty Bohumila Hrabala. Více informací ve zprávě.

Foto: Iveta Valentová

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.