S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Ing. arch. Michaela Mrázová

Referentka vnějších vztahů - PR Assistant of public relations

Od roku 2018 mám na starosti správu sociálních sítí, organizaci a propagaci fakultních akcí. Komunikuji s médii a spolupracuji s grafiky.

FacebookInstagramYoutube

Na FA působím také jako doktorandka u doc. Tomáše Hradečného, kde se zabýváme tématem Regulace výstavby v chráněných krajinných oblastech.

Od roku 2017 dělám asistentku v ZANU u Darii Balejové a soustředíme se především na to, aby nás to všechny společně bavilo!

Pracuji jako architektka v ateliéru Kamil Mrva Architects, s.r.o. kde pracujeme především s propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.