Lidé

Ing. arch. Michaela Mrázová

odborná asistentka ZAN Balejová

Na FA působím také jako doktorandka u doc. Tomáše Hradečného, kde se zabýváme tématem Regulace výstavby v chráněných krajinných oblastech.

Od roku 2017 dělám asistentku v ZANU u Darii Balejové a soustředíme se především na to, aby nás to všechny společně bavilo!

Pracuji jako architektka v ateliéru Kamil Mrva Architects, s.r.o. kde pracujeme především s propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu.

Od roku 2018 do roku 2021 jsem spravovala sociální sítě fakultě, starala se o propagaci a organizaci fakultních akcí, komunikaci s médii a grafiky.

FacebookInstagramYoutube

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel