Lidé

Ing. arch. Michaela Mrázová

Referentka vnějších vztahů - PR Assistant of public relations

Od roku 2018 mám na starosti správu sociálních sítí, organizaci a propagaci fakultních akcí. Komunikuji s médii a spolupracuji s grafiky.

FacebookInstagramYoutube

Na FA působím také jako doktorandka u doc. Tomáše Hradečného, kde se zabýváme tématem Regulace výstavby v chráněných krajinných oblastech.

Od roku 2017 dělám asistentku v ZANU u Darii Balejové a soustředíme se především na to, aby nás to všechny společně bavilo!

Pracuji jako architektka v ateliéru Kamil Mrva Architects, s.r.o. kde pracujeme především s propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.