Výstava ateliérových prací

Mestský soud v praze

Patrik Bartoš

Anotace

Městský obvodní soud v Praze se nachází na Praze 1. Na nově vzniklém náměstí vedle kulturního sálu a polikliniky z druhé strany. Soudní budova evokuje tíhu, a tváří se vážně a důstojně. Svou výškou je dominantou nově vzniklého bloku. Nejvyšší patro po stranách ustupuje a respektuje tak nižší okolní zástavbu. Fasáda je tvořena žebry, které vystupují nad římsu střechy. Žebra a zbytek fasády je z pohledového betonu, přispívá to také k vážnosti této budovy. Provoz v budově je společný pro zaměstnance i veřejnost. Veřejnost vstupuje do objektu z nově vzniklého náměstí, kterému v čele vévodí Státní Opera. Zaměstnancům je umožněn vstup z garáží, či mohou využít boční vchod. V budově se nachází 12 malých jednacích síní a 3 velké. Jsou zde kanceláře pro bezmála 100 zaměstnanců.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna