Závěrečné práce

ZAČÁTEK ZMĚNY - BROWNFIELD SLOVENKA

Hojda Teo

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Banská Bystrica sa rozvinula nárazovo v druhej polovici 20. storočia. Výstavba spojená s modernizmom nepovažovala za kvalitu mesta jeho verejný priestor. Okrem hlavného Námestia SNP v historickom centre nenájdeme žiadne iné, kvalitné a fungujúce námestie v meste. Projekt mal za cieľ pomocou príkladného iniciačného zásahu začpoať zmenu vnímania verejnosti a zvýšiť ich nároky kvalitu mestských priestorov. Pre tento zámer som si vybral dlhodobo nevyužitý priestor na okraji centra (brownfield) - územie s bohatou históriou, po ktorej tu už nič nezostalo. Potenciál územia je vysoký. Nosným prvkom návrhu je priestor okolo rieky. Okolo koryta vznikne zelený pobytový priestor, nová promenáda a mestu sa po rokoch vráti kontakt s riekou. Novú štruktúru tvoria solitéry a bloková zástavba. Územie okolo rieky je spojené s námestím a historickou časťou mesta pešou ulicou. Nepravidelná štruktúra vytvára rôzne možnosti využitia a zážitkov. Ulice nadväzujú na existujúcu štruktúru, dbajú na priehľady územím. Zástavba je maximálne 5 podlažná so zelenými šikmými strechami. Dôležitou súčasťou bolo dopravné riešenie celého územia, s preferovaním pešej, cyklistickej a mestskej hromadnej dopravy. Statická doprava sa nachádza v podzemí. Územie novej štvrti je vzhľadom na jeho charakter zámerne neprejazdné. Súčasťou riešenia bolo hmotové doplnenie súčasnej štruktúry. Námestie má štvoruholníkový tvar s dĺžkami strán približne 50 x 60 x 70 x 80m. Dôležitou zmenou bola eliminácia dopravy len na nevyhnutné s prioritizáciou chodcov. K jeho uzatvorenému tvaru pomohli okrem samotných budov ich vykonzolované časti. Ich náplň kombinuje okrem živého párteru prechodné bývanie s trvalým, aby bolo námestie aktívne počas celého dňa. Priestoru dominuje fontána, ktorej dizajn vychádza z histórie územia. Mesto a jeho okolie je turisticky atraktívne. Napriek tomu v meste chýba hotel s vysokým štandardom. Dizajnový hotel spĺňa štandard 5* hotela, disponuje barom, reštauráciou, konferenčnými miestnosťami, wellness a fitness centrom, ktoré sú prístupné aj pre verejnosť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.