Závěrečné práce

Inovační inkubátor

Bc. Eliška Valtrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této práce je navrhnout úpravu stávajícího uzavřeného objektu městských lázní v Chomutově pro potřeby “Inovačního inkubátoru” – startovních kanceláří a dílen pro rozvoj podnikání. Do návrhu bylo zahrnuto i urbanistické řešení přilehlého parku a plochy bývalého letního stadionu včetně vazeb na historické centrum. Projekt má za cíl využít potenciál místního obyvatelstva a napomoci příchodu investorů a firem do Chomutova. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.