Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Valouch–Stibral

A

Metamorfóza logistického centra

ZS 2022

Zadání

Haly jsou trpěné stavby, které zabírají krajinu. Jsou ale také pevnou součástí naší ekonomiky a možná ukrývají potenciál, který se pokusíme pojmenovat.

Během semestru bychom chtěli prozkoumat jedno hnízdo skladových hal kousek za Prahou u Hostivice.

Cílem je otevřít pohled na logistické centrum, vnímat je jako příležitost pro rozvoj. Možná něco zbouráme, zakryjeme, otevřeme nebo postavíme nové město na střechách. Na základě jednoho příkladu se pokusíme o redefinici přístupu k halám. Konkrétní odpovědi přinesou obecné principy, ale, doufáme, že i silný architektonický výraz individuálních návrhů, alespoň základně postavený na realitě. 

B

Bod v krajině

ZS 2022

Zadání

Bod provázaný s krajinou, na křížení, v údolí nebo na kopci, ve městě nebo na louce. Bod jako téma typologické, urbanistické, architektonické nebo jen výtvarné. Každý z předdiplomantů si vybere vlastní cestu.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.