Výstava ateliérových prací

Vyplnění mezery na Perštýně

Justin Jennings

Anotace

Tento projekt je určen pro turisty a místní k vzájemné interakci. Objekt funguje jako Ekologické objevovací středisko a Hostel, do kterého bude moc přicházet spousta lidí. Jsou zde galerie pro učení, místa setkání pro soukromě organizované skupiny a shromažďovací prostory pro přednášky a hudební vystoupení. Fasáda byla v tomto projektu největší výzvou. Protože jsem ze Spojených států, musel jsem se naučit reagovat na kontext Starého městě v Praze. Myslím, že jsem byl úspěšný jak v reakci na kontext, tak i předvádění možností architektury 21. století.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský