S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Vyplnění mezery na Perštýně

Justin Jennings

Anotace

Tento projekt je určen pro turisty a místní k vzájemné interakci. Objekt funguje jako Ekologické objevovací středisko a Hostel, do kterého bude moc přicházet spousta lidí. Jsou zde galerie pro učení, místa setkání pro soukromě organizované skupiny a shromažďovací prostory pro přednášky a hudební vystoupení. Fasáda byla v tomto projektu největší výzvou. Protože jsem ze Spojených států, musel jsem se naučit reagovat na kontext Starého městě v Praze. Myslím, že jsem byl úspěšný jak v reakci na kontext, tak i předvádění možností architektury 21. století.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.