Ateliéry

Ateliér Girsa – Ateliér obnovy architektonického dědictví - 553

Ateliér se zaměřuje na úlohy související s péčí o historický stavební fond, kde jde o poučený a citlivý přístup k historickému dědictví, i s novou výstavbou v historickém prostředí (transformace, dostavby, nová zástavba v prolukách, tvorba s důrazem na kontext). Studie a projekty ateliéru mají usnadnit vstup do oboru a poskytnout základní orientaci jak v oblasti péče o stavební památky, tak i v oblasti tvorby v historickém prostředí.

Více

Na konkrétních úkolech obsahujících různorodá témata týkající se péče o historický stavební fond (konzervace, rekonstrukce, regenerace, revitalizace, novotvar v historickém prostředí) jsou objasňovány možné přístupy a ověřovány jejich důsledky s důrazem na ohleduplnost, kontext a důstojnou formu prezentace hodnot. Ateliérová témata konzultují též pedagogové předmětů stavebněhistorický průzkum a památková péče. V ateliéru mohou studenti zpracovávat témata i v rámci volitelného modulu památková péče. Vybrané práce postupují do užšího kola studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma, která se každoročně vyhlašuje v červnu.

V průběhu semestru pořádá ateliér řadu exkurzí a workshopů včetně společného pracovního výjezdu do studijního centra v Českém Krumlově.

Tématem letního semestru byla revitalizace areálu hradu a pivovaru Rychmburk – Předhradí. Vizualizace obnovy areálu z ptačí perspektivy, Adéla Šeflová.
Adéla Šeflová: Revitalizace hradu Rychmburk – návrh obnovy areálu v řezopohledu.
V zimním semestru se v ateliéru řešila konverze nákladového nádraží Praha–Žižkov. Vizualizace veřejných prostor, Kristýna Trpkošová.
Kristýna Trpkošová: Konverze nákladového nádraží Žižkov – pohled na obnovu fasád.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa