Závěrečné práce

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Pella Bruno

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa snaží načrtnúť fragmentárne videnie architektúry, ktoré je odrazom sveta, a prostredníctvom predstavenia systému všeobecnej architektúry hľadá možnosti tvorby tak, aby sa jej priblížili. K tomu slúži zadanie dostavby Staromestského námestia v Prahe s vytýčeným programom Národného múzea architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.