Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič

A

VRŠOVICE 2030

ZS 2022

Zadání

téma

Budeme zkoumat, jak rozvíjet centrální část Vršovic.

Vybrána jsou 3 místa, o jejichž rozvoji, dostavbě či naopak bourání se v poslední době mluví, všechna podél Vršovické ulice, tedy hlavní osy území. Zkusíme ukázat, jak by se k nim mohlo přistoupit – s respektem, šetrně, udržitelně, kvalitně, s vizí, s elánem, netradičně, inovativně, odvážně, drsně…
Naše tři lokality mají bohatou historii, skvělou dostupnost, přímou vazbu na budovy úřadu Prahy 10, i ministerstva životního prostředí, nákupní centrum a sportovní areál Eden a náměstí s funkcionalistickým kostelem sv. Václava.

Koh-i-noor Waldes

Těžištěm zadání bude areál bývalé továrny Koh-i-noor Waldes, která na tomto místě byla slavnostně otevřena v roce 1908. Postupným rozvojem v průběhu 20. století dosáhla velikosti dvou městských bloků. Areál je dnes kulturní památkou, přičemž chráněna je historická budova tovární haly z roku 1921, budova skladů a expedice z roku 1915 a část původního secesního oplocení při Vršovické třídě z roku 1909. Významnou dominantou je také cihelný komín z roku 1920 uprostřed areálu. V přímém sousedství továrního areálu vznikl v letech 2015-17 obytný soubor „4blok“.

Naším cílem bude nalézt společně vhodnou náplň pro tento brownfield, navrhnout zde kvalitní městské bydlení a mix městotvorných funkcí, který pomůže místo zapojit do města. Co zde má být kromě bydlení? Radnice? Dílny? Škola? Obchody?
Budeme uvažovat o vhodné prostupnosti území, o jeho udržitelnosti, a to jak ekonomické, tak samozřejmě i ekologické a sociální.
Na začátku semestru budeme ve větších týmech řešit celkové urbanistické řešení. Jednotlivé části pak budeme podrobněji navrhovat ve dvojicích (kromě studií pro bakalářskou práci).

Tato lokalita je vhodná pro studenty všech ročníků od ATBS po diplom.

PZO Chemapol-Investa

Dalším místem, s nímž bude možné pracovat, je budova bývalého PZO Chemapol-Investa. Cílem těch, kdo si zvolí toto místo, bude hledání nového využití pro kvalitní administrativní objekt z let 1966-70.
Zbourat či přestavět? Na byty? Na hotel? Na moderní administrativu?
Budova PZO Chemapol-Investa (dnes nájemní administrativa) byla navržena architektkami Zdenou Novákovou a Dagmar Šestákovou, který svým výrazem vycházel z poválečné architektury Ludwiga Miese van der Rohe. V roce 2021 se začalo hovořit o jeho demolici, proti níž se zejména mezi odbornou veřejností zvedla vlna výrazného odporu.

Jak ale s takovým domem na tomto místě dnes naložit? Lze jej využít? Je udržitelné jej zbourat a nahradit novou stavbou?

Řešení pro tuto stavbu budeme hledat především se staršími studenty (ATSS, ATVZ, DP). Předpokládáme práci ve dvojicích. Pomáhat při navrhování nám budou kolegové z Ústavu teorie a dějin architektury.

kulturní dům Eden

Posledním místem, jímž se můžeme společně v rámci tématu Vršovic zabývat, je bývalý kulturní dům Eden, který byl postaven roku 1980 podle návrhu Hany a Dalibora Peškových. Od roku 2000 je uzavřen. Urbanisticky byl doslova převálcován sousedním obchodním centrem Eden postaveným v roce 2005. Městská část, která je jeho vlastníkem, počítá s jeho zbouráním a nahrazením novou zejména bytovou výstavbou. Na jaře 2022 se konala architektonická soutěž s cílem navrhnout na parcele kulturního domu nový městský dům s kulturním programem, obchody a službami v parteru.

Naším záměrem bude hledat alternativy k tomuto řešení. Má toto místo mezi radnicí, sídlištěm Vlasta a obchodním centrem být využito pro bydlení? Může být stávající stavba nějak využita? Může kvalitní a udržitelná architektura konkurovat hmotě obchodního centra?

Toto zadání je také vhodné zejména pro starší studenty (ATSS, ATVZ, DP, případně ATOS). Předpokládáme práci ve dvojicích.

proces

Architektonické navrhování je z povahy multidisciplinární obor. Během semestru se budeme potkávat s odborníkem na statiku konstrukcí, se specialisty na ekologický koncept budov, s památkáři, i se zástupci městského plánování. Pozornost budeme věnovat modelům a prezentaci projektu.

Předpokládá se práce ve dvoučlenných týmech s výjimkou studie pro bakalářskou práci a diplomního projektu.

ateliér

Velikost a obtížnost zadání bude zvolena s ohledem na vybraný typ ateliéru. Téma je vypsáno jako:

  • ATBS – bytová stavba
  • ATOS – občanská stavba
  • ATZBP – studie pro bakalářskou práci
  • ATVZ – volné zadání
  • ATSS – soubor staveb
  • DP – diplomní projekt

schůzky

Studenty do našeho ateliéru vybíráme na základě krátkého osobního pohovoru. Portfolio prosíme přineste s sebou. Portfolio nám neposílejte předem.

  1. schůzka – pondělí 12. 9. od 17.00 (po skončení společných prezentací), ateliér 746;
  2. schůzka – případný termín bude zvolen dle naplněnosti ateliéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.