Ateliéry

Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič

A

Hořice!

ZS 2023

Zadání

TÉMA

Hořice.

Hořice, čím jsou jen známé Hořice? To je přeci město hořických trubiček!

Ano, ale nejen to. Hořice v Podkrkonoší jsou městem trubiček, bavlněných látek, motocyklových závodů, lesních pramenů, slunečních lázní, ale především městem s významnou kamenickou historií. Město kamenné krásy! Právě zde se odnepaměti nacházely lomy kvalitního pískovce. A právě v Hořicích byla založena první kamenická a sochařská škola v Čechách.

GALERIE PLASTIK NA GOTHARDU

A právě sochám se budeme tento semestr intenzivně věnovat. Navážeme na dlouhou tradici sochařských sympozií konaných v Hořicích od roku 1964, jejichž výsledkem je Sochařský park U svatého Gotharda na svahu stejnojmenného vrchu, tyčícího se nad městem. V parku je kromě nepřeberného množství soch i galerie, jejíž kapacita a technický stav ale již dlouho neodpovídají požadavkům města ani velkosti rozsáhlé sbírky umění.

Budeme tedy navrhovat novou galerii plastik na Gothardu. Naším cílem bude nalézt společně také doprovodnou náplň, která by vhodně navazovala na sochařská sympozia, doplnila stávající park a místo zapojila do běžného fungování města. Co zde má být kromě galerie? Restaurace? Hospoda? Ateliéry? Dílny? Společenský sál? Ubytování umělců? Muzeum trubiček?

Budeme také zkoumat, jestli je stávající území vhodně uspořádáno, jestli je umístění stávající galerie vůbec správné, a jak velmi zajímavou, avšak trochu zapadlou lokalitu lépe provázat s centrem města i se známým lomem sv. Josefa, z nějž většina hořického pískovce pochází. Celé území sochařského parku mělo být dle historických plánů spojené s městem osou přes městské sady až ke hřbitovu na vršku kopce, to ale neexistuje.

Toto zadání je vhodné pro studenty/studentky všech ročníků kromě ATBS. Vítáme i studující krajinářské architektury.

BYTOVÝ DŮM U PIVOVARU

Nezapomínáme ale ani na „bytovkáře“, pro které jsme si ve spolupráci s městem připravili bytový dům u pivovaru. Jde o zajímavou parcelu s terénním zlomem při prvorepublikové radiální třídě, přímo naproti pivovaru a blízko Gothardskému vrchu. Budeme navrhovat polyfunkční dům nebo soubor domů s městskými byty. Stavbu sice solitérní, ale se silnou vazbou na ulici, okolní zástavbu i zeleň. Budovu šetrnou a kvalitní.

Mají zde být pouze městské byty s aktivním parterem? Neskrývá parcela další potenciál? Ubytování pro umělce? Dílny?

Toto zadání je vhodné pro studenty/studentky ATBS a ATZBP.

Na zadáních spolupracujeme s městem Hořice, kam se také vypravíme na návštěvu.

Předpokládá se práce ve dvoučlenných týmech s výjimkou studie pro bakalářskou práci a diplomního projektu, u studentů/studentek magisterského studia je týmová práce nepovinná. 

ATELIÉR

Velikost a obtížnost zadání bude zvolena s ohledem na vybraný typ ateliéru. Téma je vypsáno jako:

  • ATBS – bytová stavba
  • ATOS – občanská stavba
  • ATZBP – studie pro bakalářskou práci
  • ATVZ – volné zadání
  • ATV – ateliér volitelný
  • ATSS – soubor staveb
SCHŮZKY

Studenty a studentky do našeho ateliéru vybíráme na základě krátkého osobního pohovoru. Portfolio prosíme přineste s sebou. Portfolio nám neposílejte předem.

  1. schůzka – pondělí 18. 9. od 17.00 (po skončení společných prezentací), ateliér 746;
  2. schůzka – s ohledem na naplnění ateliéru se 2. schůzka nekoná.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.