Ateliéry

Ateliér Kuzemenský & Spol.

A

TO NEMOCNÉ MÍSTO ZENKLOVA

LS 2024

Zadání

urbanismus řečeného území a občanské stavby v něm

Momentálně území vypadá, jako kdyby ho právě opustila Rudá armáda. 1990. Čert ví proč to tak je. Privatizace? Soukromé zájmy? Regionální zájmy (doprava?) Nechuť plánovat? Nezájem? Průnik výše řečeného? Proluky, prázdné parcely, kontinuální autošrot, odstavné parkoviště, náletová zeleň, náhodná výstavba.

Jedná se o střední úsek Zenklovy ulice. Dole cca od křižovatky nad „bílým domem“ tj. Úřad MČ Prahy 8 a nahoře křižovatkou u Bulovky (viz grafická příloha). Budeme pracovat na dvou souvisejících a protikladných úlohách. Urbanismus (ATUR, ATS1, ATVZ, ATV) a občanské stavby (ATO).

Urbanismus bude ve formě „Urbanistická studie“ resp. „Architektonicko/urbanistická studie“ (re:architekti). Tzn. rychlá změna měřítka, „skejlování“, „zoomování“. Urbanisté budou do území doplňovat samozřejmě i bydlení. Občanské stavby budou doméma ATO. Zjednodušeně řečeno.

Občanské stavby (ATO) bude o umístění a podrobném návrhu jedné či více příbuzných typologií do místa (CDZ-Centrum duševního zdraví, Stacionář pro seniory & chráněné bydlení, Azyl pro bezdomovce, Porodní dům, Odvykačka –sananim …). Zda dojde k výběru jednoho společného zkoumaného typologického druhu, nebo naopak o různorodost a výběr každého ze studentx, bude zkoumáno max prvních 14 dní semestru.

Na všechno ostatní přijdeme během semestru.

 

Společné představení zadání bude probíhat v pondělí 12.2.2024 dle školních regulí.

Práce je vypsána jako: ATO | ATS1 |ATVZ | ATV | ATUR | DP

Po dohodě bereme svoje bývalé studentx na zadání ATRN a DSN (diplomní seminář)

  • Studentx musí „projít“ beta verzí „algoritmu“
  • Schůzka se studentx se zájmem o studium v mém atelieru je 12.2.2024 od 17:00 do 19:00

Start semestru je pondělí 19.2. 2024 ve 14:00 v atelieru 644.

B

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT

LS 2024

Zadání

Na bakalářský projekt bereme ty, co mají v našem atelieru zpracovanou studii k bakalářskému projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský