S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ateliéry

Ateliér Soukenka

Specializujeme se na realizační projekt interiéru, kde studenti rozpracovávají svůj semestrální projekt architektury. Jsou tím nuceni vstoupit do interiéru budovy a vidět ji zevnitř. Vedle studia nábytkového mobiliáře, materiálů a jejich řemeslného zpracování definují také barevnost a osvětlení. Jsou tím vedeni k užívání architektonických prostředků pro formování celkového výrazu a atmosféry prostředí – k formování psychoplacticity prostoru.

Podstatnou součástí se stává empatie k časovému režimu prostoru, vcítění se do provozu a jeho uživatelů. Příklady čerpáme i z filmové scénografie, kde vizuální stránku ovlivňuje příběh. Ve volném zadání se soustřeďujeme na stavby pro kulturu i využití průmyslového dědictví k těmto účelům. Právě scénografické přístupy z divadla, filmu i nových médií pro nás znamenají inspirační zdroje k oživení zenové prázdnoty současné architektury.

Jiří Kulhavý: Divadlo v Klementinu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková