Ateliéry

Ateliér Soukenka

Specializujeme se na realizační projekt interiéru, kde studenti rozpracovávají svůj semestrální projekt architektury. Jsou tím nuceni vstoupit do interiéru budovy a vidět ji zevnitř. Vedle studia nábytkového mobiliáře, materiálů a jejich řemeslného zpracování definují také barevnost a osvětlení. Jsou tím vedeni k užívání architektonických prostředků pro formování celkového výrazu a atmosféry prostředí – k formování psychoplacticity prostoru.

Podstatnou součástí se stává empatie k časovému režimu prostoru, vcítění se do provozu a jeho uživatelů. Příklady čerpáme i z filmové scénografie, kde vizuální stránku ovlivňuje příběh. Ve volném zadání se soustřeďujeme na stavby pro kulturu i využití průmyslového dědictví k těmto účelům. Právě scénografické přístupy z divadla, filmu i nových médií pro nás znamenají inspirační zdroje k oživení zenové prázdnoty současné architektury.

Jiří Kulhavý: Divadlo v Klementinu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka