Ateliéry

Ateliér Soukenka

A

Proměna kuturního domu 20. století na komunitní centrum století 21. ve vazbě na veřejný prostor.

LS 2021

Úloha vychází ze stoupajícího trendu proměny kulturních domů v komunitní centra. Cílem bude stávající objekt ve Veselí nad Lužnicí architekta Karla Pragera doplnit o scénografii veřejného prostoru v těsném kontaktu s tokem řeky Lužnice.

B

Realizační projekt veřejného interiéru

LS 2021, ZS 2020

Relizační projekt veřejného interiéru do stavby navržené v předchozích semestrech v jiném ateliéru. Na základě předloženého portfolia prací bude na úvodní schůzce vybrán řešený prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková