Ateliéry

Ateliér Maas

A

Budoucnost(i) České republiky

LS 2023

Zadání

V letním semestru 2023 naváže The Why Factory na svůj dlouholetý výzkum, který umožňuje testovat město budoucnosti v různých situacích: po vzoru předchozích prací o Hongkongu, Petrohradu, Eindhovenu, Marseille nebo Amsterdamu jsou tentokrát studenti vyzváni, aby si představili budoucnost(i) České republiky jako celku.

Třicet let po pádu berlínské zdi čelí země střední Evropy, včetně České republiky, systémovému přechodu ze socialismu do nově zavedené tržní ekonomiky a socialistické (nyní postsocialistické) město je svědkem změn ve způsobu kolektivního života, ve využívání veřejného prostoru nebo v politice veřejného bydlení. Mezitím tato část Evropy získala geopolitický význam vzhledem ke své blízkosti a vztahům se státy bývalého SSSR a Tureckem.  Zároveň se Česká republika musí vypořádat s řadou narůstajících problémů, které společně sdílí se zbytkem planety.

Na základě analýz, mapování a hodnocení současného kontextu (od městského prostoru, přes potraviny, vodu, energii, mobilitu nebo lesy) budou studenti a studentky vytvářet, vizualizovat a hodnotit nápady pro budoucnost České republiky.

Ateliér se uskuteční ve spolupráci Fakulty architektury ČVUT v Praze, Delft University of Technology Delft, ARCHIP, FA VUT v Brně a FUA TUL v Liberci, jejichž studující se zúčastní paralelního ateliéru. V rámci toho budou v průběhu semestru uspořádány dva společné workshopy.

Výsledky ateliéru budou součástí velkého modelu, který bude na konci semestru vystaven v Praze.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Winy Maas