Závěrečné práce

Cohousing v Řeži u Prahy

Bc. Lenka Tanzerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

rojekt se zabývá návrhem souboru staveb na principu cohousingu v obci Řez u Prahy. Pozemek se nachází v odlehlejší části obce v přímém kontaktu s lesem. Soubor staveb je tvořen samostatnými rodinnými domy a společenským domem (commonhouse) soustředěných kolem společného centrálního prostoru. Důraz je kladen jak na vytváření společenských vazeb v komunitě, tak na soukromí obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.