Ateliéry

Ateliér Vojtík – Ateliér městského prostoru

Odborný asistent

Ateliér zaměřený na územní plánování a urbanismus v městském prostředí s důrazem na urbanistický detail. Vypisovaná ateliérová zadání vycházejí z reálné praxe a balancují na pomezí urbanismu a architektury s důrazem na rozvoj soudobého města v různých měřítkách, od veřejných prostranství po celé čtvrti. Zadání akcentují témata zmírňování dopadů klimatické změny v převážně tradičně formovaném městském prostředí, udržitelného zefektivňování městské zástavby, hierarchického komponování urbanistických struktur, ochrany volné krajiny a posilování systémů modrozelené infrastruktury. Hlavním cílem ateliéru je tvorba příjemných, udržitelných a chytře komponovaných měst 21. století.

Ateliér nabízí zadání architektonických a urbanistických studií (ATSS, ATU, ATV) a nástrojů územního plánování – územních plánů (ATVZ) a regulačních plánů (ATRN).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.