Diplomové práce

Rekultivace jezera Medard

Bc. Petra Tretiníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh rekreační oblasti v rekultivovaném území Sokolovské pánve, jezera Medard. Urbanistická studie vytváří základní prostorové a funkční členění s ohledem na morfologii terénu, historii, přírodu a návštěvníka. Funkčním využitím jsou různé formy rekreačního ubytování a služeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.