architektura, konstrukce a technologie - ast

Studijní zaměření AST je orientováno na vědeckou práci a základní i aplikovaný výzkum na styku architektury a urbanismu s technikou, předně v oblasti stavebních konstrukcí, materiálů a technologií, a to jak novodobých, tak historických. Zaměření využívá synergického efektu mnohaoborovosti výuky na FA a vede doktorandy jak k individuální, tak k týmové vědecké práci na základě syntézy architektonické tvorby a stavebně technického výzkumu.

garant 

doc. dr. Ing. Martin pospíšil, Ph.D.

vedoucí Ústavu nosných konstrukcí

+420 224 356 284

martin.pospisil@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková