Otázky teorie a dějin architektury

Seznámení se způsobem vědecké práce v oboru dějin a teorie architektury. Práce s prameny a literaturou (heuristikou), kritikou a interpretací pramenů. Přehled architektonických teorií v minulosti a jejich recepce při soudobém vědeckém bádání. Vztah slohu a ornamentu, problematika stylové proměny, pojmy klasický, manýristický a barokní, pojmy revival a survival, základní interpretační modely v dějinách architektury, vytýčením základních otázek při interpretaci umělecké díla.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.