Závěrečné práce

ČESKÝ DŮM NA TAIWANU

Heyworth Valerie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh českého kulturního centra a generálního konzulátu v Taipei. Součástí programu je multifunkční společenský sál, galerie, česká hospoda, co-working, vízové oddělení, konzulární oddělení, byty, rezidence konzula s reprezentativním prostorem a veřejná zahrada. Prvotním záměrem návrhu bylo vytvoření veřejného prostoru evokujícího Českou republiku. Vzhledem ke klimatické nevhodnosti klasického náměstí jsem se rozhodla inspirovat pražskou kopcovitostí a vytvořit na pozemku veřejně přístupný park, který by zároveň sloužil jako zkratka mezi dvěma ulicemi. Hlavní ambicí mého projektu bylo akcentovat kontrast mezi jednotlivými částmi budovy : nahoře - dole - uprostřed, tak aby měl každý svou specifickou atmosféru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.