15113

Ústav teorie a dějin architektury

Ústav se věnuje výzkumu a výuce dějin i teorie architektury, designu, umění a krajiny, ale i humanitním vědám s architekturou souvisejícím.

výuka

„Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.“
Indira Gándhíová

Základní pedagogické aktivity ústavu tvoří velké chronologické přehledy historie architektury a umění, designu a techniky, které rozšiřují a doplňují přednášky z oblasti teorie a humanitních věd (filosofie, kulturologie, psychologie a sociologie). Viz podrobněji záložka Předměty.

V rámci přednášek vyučující ústavu seznamují studenty a studentky i s výsledky vlastního bádání. Semináře umožňují prohloubit znalosti na podrobnějším či individuálním zadání, uvádějí do detailnějších dějin a teorie architektury a exkurze zprostředkovávají bližší pochopení historického kulturního dědictví.

činnost

Vyučující z Ústavu teorie a dějin architektury stojí za řadou monografických a encyklopedických publikací o dějinách české a československé architektury a o významných architektech a architektkách. Veškeré publikační výsledky jsou uvedeny v záložce Publikace.

Část publikací ústavu je volně ke stažení zde

Ústav provozuje tematickou galeriiknihovnu, výukovou encyklopedickou databázi, weby zaměřené na českou poválečnou architekturu a architekturu osmdesátých let a rovněž web české sekce Docomomo International.

Aktivity ústavu těsně souvisejí se zaměřením Výzkumného centra průmyslového dědictví (15246), které se věnuje výzkumu, záchraně a novému využití technických památek, průmyslových staveb a areálů, a sesterského Ústavu památkové péče (15114), s nímž bezprostředně spolupracuje ve studijním modulu památková péče.

ze života ústavu

Vernisáž výstavy "Kdo byl Stavoprojekt" v ústavní Galerii na ochozu (2023)
Vernisáž výstavy Le Corbusier+ v modelech a obrazech - unikátní kolekce více než 150 modelů staveb legendárního architekta Le Corbusiera. Expozici doplnily výstava fotografií, komentované prohlídky a dva přednáškové večery. Akci organizoval Ústav teorie a dějin architektury (2023)
Členka ústavu Klára Brůhová na přednášce v rámci série Tištěná architektura v Jablonci nad Nisou, představila několik kapitol ze své knihy Praha nepostavená (2023)
Expozice české poválečné architektury na tbiliském architektonickém bienále v Gruzii koncipovaná ústavem (2022)
Momentka ze křtu knihy "Domy volným veršem. Architekt Ladislav Lábus". Knihu editoval a představuje Matúš Dulla a za ústav se na ní autorsky podíleli i Jana Tichá a Oldřich Ševčík (2022).
Detail panelu výstavy Skutečný Santini uskutečněné v ústavní Galerii na ochozu (2022)
Člen ústavu Miroslav Pavel na přednášce v rámci mezinárodní workshopu o budoucnosti Strahovského stadionu pro studenty z univerzit TU Dresden, TU Delft, TU Krakov, ENSA a naší Fakulty architektury ČVUT (2022)
Detail vitríny výstavy 80a (osmdesátky) uskutečněné v ústavní Galerii na ochozu (2021)
Výstava Bydlet spolu: České kolektivní domy a její reinstalace v Liberci (2018)
Vernisáž výstavy Poválečná 45–89: stavby, projekty, architekti (2016)
V rámci cvičení z dějin architektury studenti a studentky vytváří modely ikonických staveb. Momentka radosti z dokončeného detailu Gočárovy Legiobanky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.