Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

15113

Ústav teorie a dějin architektury

Ústav se věnuje výzkumu a výuce dějin i teorie architektury a umění včetně užitého umění, designu, krajiny a kompozice, ale i humanitním odvětvím, která s architekturou souvisejí – filozofii, kulturologii, estetice, psychologii a sociologii.

Nejbližší události

činnost

„Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.“
Indira Gándhíová

Základním cyklem přednášek je velký chronologický přehled historie architektury (5 semestrů) a umění (3 semestry), v jehož rámci vyučující ústavu seznamují studenty a studentky i s výsledky vlastních bádání. Semináře uvádějí do dějin architektury a exkurze po pražských památkách umožňují pochopení historického stavebního fondu.

Studujícím zprostředkujeme uměleckohistorický pohled na architektonické skvosty minulosti a jejich tvůrce a tvůrkyně i neméně přitažlivý architektonicko-stavební pohled na všední stránku vzniku staveb pro každodenní život jejich současníků. Důležitými tématy jsou průmyslové architektonické dědictví a historie techniky. Roste význam historiografie poválečné architektury, současné tvorby i myšlenkových konceptů a teorií.

Seminární práce se vztahují k ateliérovým zadáním. Tradičně rozsáhle působí ústav při školení doktorandů a doktorandek a výrazně se podílí na hlavních přednáškách doktorského studia. Specifickou činností je vzdělávání v univerzitě třetího věku.

Když se zdá, že otázka, před kterou stojíme, je zcela nová, nabízí historie nejednu moudrou odpověď založenou na minulé zkušenosti. Tu se ústav usiluje zprostředkovat.

Ústav provozuje tematickou galeriiknihovnu, výukovou encyklopedickou databázi, web s databází, jenž se zabývá českou poválečnou architekturou, a rovněž web české sekce Docomomo International.

Součástí ústavu je Výzkumné centrum průmyslového dědictví, které se věnuje výzkumu, záchraně a novému využití technických památek, průmyslových staveb a areálů. Mapuje průmyslové dědictví v České republice, podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví. Aktivity ústavu těsně souvisejí se zaměřením sesterského Ústavu památkové péče a renovací (15114), s nímž bezprostředně spolupracuje ve studijním modulu památková péče.

Vyučující z Ústavu teorie a dějin architektury stojí za řadou monografických a encyklopedických publikací o dějinách české a československé architektury a o významných architektech a architektkách.

ze života ústavu

Vernisáž výstavy "Kdo byl Stavoprojekt" v ústavní Galerii na ochozu (2023)
Expozice české poválečné architektury na tbiliském architektonickém bienále v Gruzii koncipovaná ústavem (2022)
Momentka ze křtu knihy "Domy volným veršem. Architekt Ladislav Lábus". Knihu editoval a představuje Matúš Dulla a za ústav se na ní autorsky podíleli i Jana Tichá a Oldřich Ševčík (2022).
Detail panelu výstavy Skutečný Santini uskutečněné v ústavní Galerii na ochozu (2022)
Člen ústavu Miroslav Pavel na přednášce v rámci mezinárodní workshopu o budoucnosti Strahovského stadionu pro studenty z univerzit TU Dresden, TU Delft, TU Krakov, ENSA a naší Fakulty architektury ČVUT (2022)
Detail vitríny výstavy 80a (osmdesátky) uskutečněné v ústavní Galerii na ochozu (2021)
Výstava Bydlet spolu: České kolektivní domy a její reinstalace v Liberci (2018)
Vernisáž výstavy Poválečná 45–89: stavby, projekty, architekti (2016)
V rámci cvičení z dějin architektury studenti a studentky vytváří modely ikonických staveb. Momentka radosti z dokončeného detailu Gočárovy Legiobanky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.