Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK 2022/2023 - posun začátku na 11:45 - 13:15

23. 9. Petr Hlaváček a Irena Šestáková Úvod
30. 9. Irena Šestáková Pohyb - bezbariérové řešení staveb
7. 10. Petr Hlaváček a Ondřej Chudý Otvory a model
14. 10. Michal Kohout a David Tichý Malá násobillka
21. 10. Michaela Brožová a Michal Šrámek/ Zbyšek Stýblo      Prostorové koncepty /úvod do cvičení Osvětlení
4. 11.     Radek a Lada Kolaříkovi Struktura domu
11. 11. Michaela Brožová Světlo, koncept jednoho domu
15. 11. Jan Jehlík Velká násobilka
25. 11. Miroslav Cikán Moderní památková péče
2.  12. Miroslav Šajtar Doprava nebo doleva
9. 12. Jiří Plos Bezpráví
16. 12. Petr Hlaváček Interiér

 

HARMONOGRAM CVIČENÍ 2022/2023

Cvičení z předmětu Nauka o stavbách 1 se skládají ze tří samostatných úloh: bezbariérovost - vozíky, modelydenní a umělé osvětlení, a mají tento speciální harmonogram. Cvičení se v 1. až 4. týdnu podle rozvrhu nekoná - je nahrazeno úlohou bezbariérovost - vozíky, která probíhá v průběhu celého semestru do konce listopadu s prezentací v prosinci. O cvičeních budete informováni na přednáškách a na webu předmětu v sekci Studijní materiály.

Týden výuky S/L Od pondělí Cvičení bloky 4 vyuč. hodiny            
PO 15:00 - 18:15            
ÚT 9:00 - 12:15 + 14:15 - 17:30            
ST 9:00 - 12:15 + 14:15 - 17:30            
ČT 13:15 - 16:30            
1 ** 19.9. x            
2 * 26.9. x (vozíky) STŘEDA 28. 9. ST.SVÁTEK          
3 ** 3.10. x (vozíky)            
4 * 10.10. x (vozíky)            
5 ** 17.10. model sk. 1,3,5,7,9,11            
6 * 24.10. model sk. 2,4,6,8,10,12            
7 ** 31.10. model sk. 13,14 + Překonejme bariéry - zážitkový seminář 2. - 3. 11. 2022 9 - 16 h            
8 * 7.11. osvětlení sk. 1,3,5,7,9,11            
9 ** 14.11. osvětlení sk. 2,4 **  (jen cvičení ve středu) ** PONDĚLÍ 14.11. PŘESUN NA 28. 11. !/ÚTERÝ 15.11. ODPADÁ CVIČENÍ-ROZVRH PÁTEK - NÁHRADA
** ČTVRTEK 17.11. ODPADÁ CVIČENÍ - ST.SVÁTEK  
10 * 21.11. osvětlení sk. 6, 8,10, 13 NÁHRADA ZA 9.TÝDEN          
11 ** 28.11. osvětlení sk. 12, 14 NÁHRADA ZA 9.TÝDEN sk. 12          
12 * 5.12. x - vozíky prezentace            
13 ** 12.12. x - model odevzdání            
pozn: x - cvičení se v tomto týdnu nekoná!            
             
Cvičení 1 - vozíky - studenti plní dle zapsaného termínu na vypůjčení vozíků            
    půjčování vozíků sekretariát PO,ST,PA            

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.