Ateliér volitelný – ATV

Volitelný ateliér. Zadání může být zpracováno na úlohy z kteréhokoliv aktuálně nabízených témat veškerými ateliéry v příslušném semestru. Zadání může být stanoveno také individuálně, dohodou s vedoucím ateliéru, dle specifického zájmu studenta. Další možností je soutěž, environmentální instalace, experimentální krajina, čistě koncepční projekt, instalace ve veřejném prostoru atp.

Kritéria hodnocení

  • způsob práce během semestru – argumentace – zacházení s úlohou
  • účast na konzultacích
  • získané znalosti/dovednosti
  • realizovaný výsledek
  • prezentace (sdělnost + grafická úroveň) a verbální prezentace

520ATV Ateliér volitelný si mohou studenti programu KA zapisovat v ateliérech Achten, Cikán, Císler, Efler, Fingerová, Florián, Girsa, Hájek, Hlaváček, Hradečný, Chalupa, Juha, Klokočka,  Kohout, Kordovský, Koucký, Krátký, Kuzemenský, Lábus, Mádr, Plicka, Redčenkov, Rehwaldt, Salzmann, Sedlák, Seho, Sitta, Sosna, Soukenka, Stempel, Suske, Šestáková, Šindlerová, Tesař, Trevisan, Valouch, Vojtík, Zmek.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.