S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ze života FA

Olověný Dušan 2020

Spolek posluchačů architektury již po sedmadvacáté pořádal soutěž Olověný Dušan, při které odborná nezávislá porota hledá v kategoriích design a architektura nejlepší projekty a ateliéry na Fakultě architektury ČVUT za zimní semestr. Tentokrát se ceny předávaly v multifunkčním sálu DOX+.

Téma zvenku – dovnitř – ven si kladlo jasný cíl: vyslechnout komentář poroty a pustit se do intenzivních debat o výuce na škole.

Tradičně tříčlenné designérské porotě předsedala Eva Eisler, dalšími členy byli Vít Jakubíček a Oldřich Sládek. Architektonickou porotu letos tvořili Alena Mičeková (předsedkyně), Pavel Nasadil, Emil Přikryl, Jana Kostelecká, obor Krajinářská architektura pak zastupovala Eliška Černá.

V kategorii Design porota ze dvou nominovaných ateliérů a šesti nominovaných jednotlivců nakonec nevybrala vítěze.

V kategorii Architektura vybrala porota ze šesti nominovaných ateliérů a sedmi jednotlivců už podruhé v řadě ateliér Císler, se zadáním Commoning, v němž prozkoumával téma družstevního bydlení se společnou pracovní náplní v programu domu. Porota ocenila upřímnost, pravdivost a radost, která se jim postupně odkrývala, a o to více její esenci oceňovali.

Z jednotlivců získala Olověného Dušana duo Anežka Vonášková (obor krajinářská architektura) a Jakub Daniel (architektura a urbanismus). Zadání Florencie, Parco delle Musse, ve kterém navraceli kulturně bohaté město svým občanům za pomoci odkazování na antické tradice. V tomto propojení krajinářské architektury a architektury viděla porota vybočení oproti ostatním návrhům i přístupům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.