Ze života FA

Olověný Dušan 2020

Spolek posluchačů architektury již po sedmadvacáté pořádal soutěž Olověný Dušan, při které odborná nezávislá porota hledá v kategoriích design a architektura nejlepší projekty a ateliéry na Fakultě architektury ČVUT za zimní semestr. Tentokrát se ceny předávaly v multifunkčním sálu DOX+.

Téma zvenku – dovnitř – ven si kladlo jasný cíl: vyslechnout komentář poroty a pustit se do intenzivních debat o výuce na škole.

Tradičně tříčlenné designérské porotě předsedala Eva Eisler, dalšími členy byli Vít Jakubíček a Oldřich Sládek. Architektonickou porotu letos tvořili Alena Mičeková (předsedkyně), Pavel Nasadil, Emil Přikryl, Jana Kostelecká, obor Krajinářská architektura pak zastupovala Eliška Černá.

V kategorii Design porota ze dvou nominovaných ateliérů a šesti nominovaných jednotlivců nakonec nevybrala vítěze.

V kategorii Architektura vybrala porota ze šesti nominovaných ateliérů a sedmi jednotlivců už podruhé v řadě ateliér Císler, se zadáním Commoning, v němž prozkoumával téma družstevního bydlení se společnou pracovní náplní v programu domu. Porota ocenila upřímnost, pravdivost a radost, která se jim postupně odkrývala, a o to více její esenci oceňovali.

Z jednotlivců získala Olověného Dušana duo Anežka Vonášková (obor krajinářská architektura) a Jakub Daniel (architektura a urbanismus). Zadání Florencie, Parco delle Musse, ve kterém navraceli kulturně bohaté město svým občanům za pomoci odkazování na antické tradice. V tomto propojení krajinářské architektury a architektury viděla porota vybočení oproti ostatním návrhům i přístupům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.