Kurzy

Cizí jazyk pro pokročilé

Kurz rozvíjí znalosti gramatického systému a jeho praktické použití v profesně zaměřené komunikaci i v běžných životních situacích na pokročilé úrovni. Výuka je prezenční, probíhá formou cvičení. Odborně ji zajišťují pedagogové Kabinetu jazyků FA ČVUT, externí lektoři a v kurzech anglického jazyka také rodilí mluvčí.

Garant: PhDr. Kateřina Valentová
Počet účastníků: 10
Přihlášky a informace: PhDr. Kateřina Valentová, valentova@fa.cvut.cz , +420 224 356 231, +420 733 690 642

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková