Diplomové práce

Dostavba bloku, Praha - Vršovice

Vadim Shaptala

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Vybranou lokalitou pro zpracování diplomové práce je nedostavěný blok v Praze ve Vršovicích. Pozemek je výrazně svažitý a je orientován směrem na jih. Zadáním bylo navrhnout soubor polyfunkčních obytných budov. V urbanistickém řešení se snažím doplnit chybějící blok zástavby dle stávajících uličních čar, tak aby nebyla porušena struktura okolní zástavby. Zároveň, věnuju pozornost veřejným prostorům, které obklopují řešený pozemek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.