Publikace

Za Jiřím Novotným 29. 4. 1911 - 24. 12. 2000

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten