Lidé

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.