Lidé

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

pedagogický a vědecký pracovník

Historik architektury a vysokoškolský pedagog. Je autorem řady publikací o moderní architektuře a urbanismu.

V roce 1972 ukončil studium architektury na ČVUT v Praze a začal pracovat jako architekt v Ostravě. Rok poté se stal vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze až do roku 1991. Téhož roku až do roku 1997 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT a pak do roku 2000 prorektorem ČVUT. V roce 2003 byl opět zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT. O tři roky později byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.