S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Typologicko-funkční scrabble/kris-kros novostaveb do začátku 19. století na dobových plánech

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Prolínání typologicky různých objektů do nejčastěji stavěných domů. Typologicko-funkční scrabble/kris-kros novostaveb do začátku 19. století na dobových plánech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten