S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Krovy na historických stavebních plánech

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Zobrazení krovových konstrukcí na stavebních plánech 16. - 19. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten