Publikace

Krovy na historických stavebních plánech

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Zobrazení krovových konstrukcí na stavebních plánech 16. - 19. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten