S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Bolevecká soustava rybníků - příspěvek k dějinám rybníkářství

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Použití metod stavebněhistorického průzkumu (archivní rešerše, terénní

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten