Publikace

Život a dílo pražského tesaře Michaela Ranka

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Pražský tesař M. Ranek, tvořící ve významném období 1. poloviny 19. století na rozhraní užívání hambalkových a vaznicových krovových soustav

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten