S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Život a dílo pražského tesaře Michaela Ranka

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Pražský tesař M. Ranek, tvořící ve významném období 1. poloviny 19. století na rozhraní užívání hambalkových a vaznicových krovových soustav

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten