S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Boj s červeným kohoutem - požární technika konce 18. století v Praze

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Používaná požární technika na konci 18. století v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten