Publikace

Boj s červeným kohoutem - požární technika konce 18. století v Praze

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Používaná požární technika na konci 18. století v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten