S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

"Holárkovský dvůr" - předměstská renesanční vila v Litomyšli?

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Renesanční předměstská vila na předměstí Litomyšle.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten