Publikace

Opevnění města Českého Brodu

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Shrnutí stavebně historického průzkumu opevnění města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten