S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Opevnění města Českého Brodu

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Shrnutí stavebně historického průzkumu opevnění města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten