Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Seznam SHP odevzdaných v roce 1997 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Seznam stavebnehistorickzých průzkumů odevzdaných v roce 1997 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten