S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Seznam SHP odevzdaných v roce 1997 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Seznam stavebnehistorickzých průzkumů odevzdaných v roce 1997 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten