Publikace

Výpočet součinitele prostupu tepla LOP

Ing. Petr Kapička

Program slouží pro orientační výpočet součinitele prostupu tepla lehkých obvodových plášťů v souladu s ČSN EN 13947. Zpracován je uživatelsky vstřícnou formou v programu MS Excel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten