S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Stavebně historický průzkum domu čp. 22 ve Zbečně

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten