Publikace

Obhospodařovaná krajina - krajina s otisky života a práce

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Článek odráží pozadí aktuální diskuze o ochraně krajiny. Kriticky se vymezuje vůči jednostrannému soustředění na výběrovou ochranu malého počtu přísně chráněných území a rezignaci na kultivovaný management krajiny jako celku. Přináší příklady historických stop kultivace krajiny v důsledku bežného hospodaření a užívání. Ukazuje jejich význam. Otevírá otázku managementu krajiny s respektem ke kulturním hodnotám.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten