S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově - Postřehy k okolnostem bádání a jejich interpretačním důsledkům

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Známý výstavný románský tribunový kostel při zaniklé románské kurii patří k nejvýznamnějším stavbám svého druhu v Čechách. Jeho datování podstatně souvisí s názory na stavební aktivity rané domácí nobility. Studie na základě přehodnocení vztahů k referenčním stavbám, které byly v zahraničí nově datovány, posouvá dolní hranici vzniku kostela hlouběji, než se dosud uvažovalo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten