Publikace

Jihlavské domy s vysokými síněmi

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Výsledky rozsáhlého výzkumu osvětlení interiéru ve městských domech ve střední Evropě

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten