S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Jihlavské domy s vysokými síněmi

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Výsledky rozsáhlého výzkumu osvětlení interiéru ve městských domech ve střední Evropě

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten