Publikace

Renesanční městské domy v Jihlavě s dvoranou

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten