Publikace

Dva dvojtraktové domy rámovej konštrukcie na východnom Slovensku

Mgr. Maroš Volovár

Na samom juhovýchodnom okraji Slovenska, v niekdajšej Užskej (či Užhorodskej) stolici a blízko terajších hraníc s Ukrajinou a Maďarskom, sa zachovali dve vzácne pamiatky vidieckeho obytného staviteľstva. Spája ich zhodné dispozícia prízemného šesť¬priestorového dvojtraktu a rovnaká nemurovaná nosná konštrukcia stien – drevený rámový skelet – v jednom prípade s drážkovou, v druhom s vypletanou výplňou. Iný je tvar strechy a a skladba krovu i niekoľko podružných detailov. Ich spoločným znakom je tiež neobývanosť sprevádzaná postupným chátraním a deficit oficiálnej pamiatkovej ochrany. Pravdepodobne ide o dva posledné objekty daného konštrukčno-dispozičného typu na Slovensku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten