S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

From stage design to architecture

prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten