Publikace

Administrativní budovy

O různých druzích administrativních budov, s důrazem na jejich změnny v době rychle se rozvíjejících informačních technologií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten