Publikace

Souhrnná výzkumná zpráva Multimodální plánovač

Mgr. Tomáš Vácha

Souhrnná výzkumná zpráva je finální částí projektu. Na jedné straně shrnuje průběh výzkumu a výsledky z jednotlivých dílčích zpráv a za druhé nabízí detailní popis jednotlivých skupin uživatelů, jejich potřeb a funkčních požadavků. Zpráva se rovněž zaměřuje na kritickou reflexi užití metody participativního designu pro inovaci technologií a nastiňuje možné způsoby, jak se vyhnout problémům, které v rámci jejího použití nastávají a umožňuje tak vylepšit stávající metodu pro její další budoucí použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten