Výstava ateliérových prací

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA PŘÍBRAM

Kristýna Dumbrovská

Anotace

Cílem projektu byl návrh multifunkční sportovní haly v Příbrami. Ta se nachází na území navazující na rekreačně sportovní areál v okolí Nového rybníku. Tento celek je pak součástí tzv. Zelené páteře - osy, tvořenou rybníky a zelení, která protíná Příbram v severojižním směru. Projekt čerpá inspiraci z fyzikálního popisu sportovního pohybu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha